HONORARY CONSULATE OF HUNGARY

The prestigious Honorary Consulate of Hungary also encompasses the Sri Lanka-Hungary Business Council. The consulate guides to all matters pertaining to visa applications and immigration matters to Hungary. Those interested in visiting Hungary for trade, investment, tourism are encouraged to contact the consulate prior to submitting any applications.

Sri Lanka and Hungary have enjoyed a longstanding relationship for more than two decades. The country became one of our first development partner countries. Commencing with development programmes in until today, we have had cooperation with the Government of Sri Lanka and other Sri Lankan institutions in economic development, governance, peace and reconciliation and business. Over these years many Hungarians and Sri Lankans have worked together and established enduring friendships

Hungary is committed to support Sri Lanka and, vise versa in efforts to develop an inclusive economic growth and a peaceful country based on good governance and tolerance.

Sri Lanka is now a middle-income country and this gives Hungary the opportunity to look for more business cooperation between our two countries. Both Sri Lanka and Hungary are having the potential for sharing ideas and business opportunities should be further looked into.

Mr. Rohan Nanayakkara, as ‘The Honorary Consul of Hungary’ is doing his best to explore these possibilities together with relevant institutions and companies. As a result stating of the RonanAir is a mega project to promote Hungary and makes Hungary an important hub in Europe. Furthermore Hungary is one of the first countries which came to Sri Lanka’s rescue during the tsunami catastrophe in 2004. More than 300 houses, schools, hospitals were built soon after the tragedy. This mega project was initiated from Hambanthota, and all the way to Eastern Coast. More over with the involvement of Hungarian Government and the water works of Budapest, another project was launched to purify water at Labugama reservoir which provides water to all areas in Colombo. At the Hungarian Parliament, Mr. Nanayakkara presented plaques to Caritas Hungarica, Hungarian Baptist Aid, Hungarian Maltese Charity Service, National Directorate General for Disaster Management of the Ministry of the Interior (NDGDM), National Ambulance Service of Hungary, The water works of Budapestand and the Government of Hungary in appreciation of their support.

Furthermore, a sustained friendship between two countries is based on contact between people and institutions that share aspirations, beliefs and ideas. Mr. Nanayakkara, has stated at a press conference held at 06th of April 2016 “I see great potentials for a broad and deep relationship between Sri Lanka and Hungary through business contacts, institutional cooperation, research cooperation and cultural exchange” and he is as well looking forward to facilitate these potentials through discussions and creating conducive arenas for interested partners to meet.

MAGYARORSZÁG TISZTELETBELI KONZULJA

A tekintélyes Konzulátus magában foglalja a srilankai-magyar üzleti tanácsadást is. A Konzulátus irányítja a Magyarországra történő bevándorlással és vízum igényléssel kapcsolatos összes feladatot. Azon személyeket akik Magyarországra kívánnak látogatni üzlet kötés ,befeketési vagy turisztikai céllal, arra buzdítjuk, hogy először keressék fel a Konzulátust hogy benyújtsák a szükséges dokumentumokat

Sri Lanka és Magyarország közt már több mint két évtizede hosszan fenálló kapcsolat van. Az ország az elsőszámú fejlesztési partner országunkká vált. Mai napig tartó fejlesztési programok vannak, együttműködéseink voltak Sri Lanka kormányával és más sri lankai gazdasági, fejlesztési, kormányzati és üzleti intézményekkel. Az elmúlt évek során számos magyar és srilankai dolgozott együtt és tartós barátságok alakultak ki.

Magyarország és Sri Lanka hű támogatói egymásnak abból a célból hogy jó kormányzáson és tolerancián alapuló gazdasági növekedés illetve béke legyen.

Sri Lanka manapság egy közepesjövedelmű ország és ez Magyarország számára egy olyan lehetőséget jelent amellyel több üzleti együttműködésre kerülhet sor a két ország között.

Rohan Nanayakkaraúr mint “Magyarország Tiszteletbeli Konzulja” minden tőletelhetőt megtesz hogy felfedezze ezeket a lehetőségeket az érintett intézményekkel és cégekkel. Ennek eredményeképp a RonanAir az ő nagyszabású projektjeként jött létre, hogy Magyarországot reklámozza és Magyarországot Európa egyik fontos légicsómópontjává tegye. Továbbá Magyarország az első olyan országok közé tartozik amely Sri Lankara jött segítséget nyújtani a 2004-es tsunami katasztrófa után. Több mint 300 ház, iskola és kórház épült meg nem sokkal a tragédia után. Ez a nagyszabású beruházás Hambanthotatól indult ki és az egész keleti partvidéket érintette. Továbbá a magyar kormány és a Fővárosi Vízművek részvételével egy beruházás keretében a Labugama és Kalatuwawa vízműveinek felújítása történt meg, amivel megjavult Colombo ivóvízellátása.

Az Országgyűlésben megköszönve a segítségnyújtásuknak emlékplakettet adott át a Katolikus Karitásznak, a Magyar Vöröskeresztenek, a Magyar Baptista Szeretetszolgálatnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, a Fővárosi Vízműveknek és Magyarország Kormányának.

Továbbá a két ország közt fennálló barátság egy olyan kapcsolaton alapszik amely lehetővé teszi a törekvések és ötletek megosztását. Mr. Nanayakkara úr egy sajtótájékoztatón kifejtette, hogy “Nagy potenciált látok egy széleskörű és mély kapcsolatra Magyarország és Sri Lanka között az üzleti kapcsolatok, az intézmények közti együttmüködések, kutatási együttmüködések és a kulturális csereprogramoknak köszönhetően.” Ő is készségesen segít abban hogy megbeszélések és együttműködésben érdekelt partnerekkel ezek a potenciálok könnyebben elérhetők legyenek.